Hoe haal ik de juiste kandidaat in huis?
1. Stel eerst vast waar de persoon aan moet voldoen, zoals: het opleidingsniveau, werkervaring, karaktereigenschappen. Bijvoorbeeld: ambitieus, ondernemend, kennis van de regio, flexibel, SVMNIVO-diploma, CRMT-gecertificeerd etc.

2. Omschrijf vervolgens de belangrijkste aspecten van de vacature:
- taakinhoud
- verantwoordelijkheden
- standplaats
- aard dienstverband (fulltime, parttime)
- arbeidstijden (zaterdagochtend)
- financiële zaken (salaris, bonus/provisie)
- secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, opleiding, kinderopvang)
- doorgroeimogelijkheden (participatie)

3. Bepaal dan of u zelf gaat zoeken of het aan een gespecialiseerd bureau gaat uitbesteden. Dat laatste scheelt u veel rompslomp en de kandidaat wordt professioneel gezocht.

4. Als u zelf gaat zoeken is de eerste stap het plaatsen van een advertentie.
Kies een medium dat door de doelgroep gelezen of bezocht wordt. Met name de jongeren bereikt u het best via internet. De ouderen en specialisten kijken vaak eerst in een gespecialiseerd vakblad of landelijke of regionale krant.
In de advertentie moeten ten minste de volgende punten voor komen: vacaturekenmerken, functie-eisen, manier waarop moet worden gesolliciteerd (formulier, schriftelijk, e-mail), bijzondere selectieprocedures (assessment, ev. aanstellingskeuring, psychologische test), termijn waarbinnen gereageerd kan worden, waar nadere informatie te krijgen, standplaats van de functie. Ter voorkoming dat advertentieverkopers u gaan bellen neemt u de zin op "Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs."
LET OP: maak de tekst zo specifiek en ondubbelzinnig mogelijk (gecertificeerd mak.). Niet geoorloofd is het noemen van gewenste leeftijd of geslacht.

5. Aan de hand van de binnengekomen brieven en CV's volgt de eerste selectieronde. Reageer zo snel mogelijk en wijs degenen die niet uitgenodigd worden zo snel mogelijk af. Als u iemand als 'reserve' houdt, vermeld dan wanneer hij of zij een reactie kan verwachten (en reageer dan ook).
Vermeld bij degenen die u uitnodigt met wie het gesprek plaatsvindt, binnen welke termijn hij/zij een beslissing kan verwachten, hoeveel vervolggesprekken (en met wie) er plaats gaan vinden en of u verdere testen e.d. af wilt gaan nemen.

6. Het sollicitatiegesprek moet zorgvuldig zijn. Dat wil zeggen:
- Stel alleen vragen over zaken die van belang zijn voor uitoefening van functie (opleiding, kennis, ervaring).
- Privévragen mogen alleen met de uiterste voorzichtigheid gesteld worden. Vragen of en wanneer de (vrouwelijke) kandidaat kinderen wil hebben zijn uit den boze; vragen naar ziekteverzuim of gezondheid zijn niet toegestaan. Wel vragen over lichamelijke geschiktheid voor de betreffende functie.
- Vraag vooraf toestemming om referenties te benaderen. Stel de referent alleen vragen die relevant zijn voor de betreffende vacature (tip: zou u deze kandidaat zo weer in dienst willen nemen?)
- Informeer over de (vervolg)procedure.

7. De laatste stap is aanstelling of afwijzing.
Leg in geval van aanstelling de afspraken en toezeggingen schriftelijk vast.
Zorg dat een afwijzing correct, snel en goed gemotiveerd geschiedt. Licht de afwijzing zonodig mondeling toe. Vernietig alle schriftelijke gegevens.

Ethiek bij het aannemen van personeel
De manier waarop u sollicitanten behandelt is een visitekaartje van uw bedrijf. De vastgoedbranche is overzichtelijk en ons kent ons. Probeer daarom zorgvuldig te werk te gaan, anders wordt het in de toekomst steeds lastiger om juist dié kandidaten aan te trekken die u zo graag had willen hebben.

1. In de sollicitatieprocedure:
- Zorg voor een correcte uitnodiging: mondeling of schriftelijk, inlichten over gang van zaken, termijnen (zie boven onder 5.) - Geef duidelijkheid over het wel of niet vergoeden van de reiskosten
- Zorg voor een goede en correcte ontvangst (laat de kandidaat niet langer dan vijf minuten wachten)
- Een afwijzing is een zware klap voor de kandidaat, dus breng die ook zo correct mogelijk. Geef aan waarom hij of zij het niet geworden is.

2. Code:
- Discriminatie op leeftijd, geslacht, geaardheid, godsdienst e.d. is verboden.
- Er bestaat een uitgebreide sollicitatiecode. Maar belangrijker is: wat u niet wilt dat u geschiedt...

3. Collega's:
Betrek tijdig de collega's bij de sollicitatie. Zij moeten immers ook met de nieuwe collega samen kunnen werken. Ook de sollicitant wil kunnen beoordelen of hij zich thuis voelt in het team.

naar boven